juridische-blogs

Artikelen over juridische onderwerpen

Werk

De arbeidsmarkt veranderd razendsnel. Omdat de arbeidsmarkt snel verandert, verandert het arbeidsrecht ook snel. Om ervoor te zorgen dat jij altijd op de hoogte bent van de meest recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, tref je hier de laatste artikelen op het gebied van arbeidsrecht. Er worden verschillende onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht behandeld in de blogs. Zo verschijnen er blogs die gaan over de laatste wijzigingen in de wet, maar ook over de laatste inzichten en normen die de rechtspraak ons geeft. Er worden ook artikelen over meer alledaagse onderwerpen geschereven. Bijvoorbeeld over de vraag wat de transitievergoeding is en wanneer een werknemer de transitievergoeding krijgt. Maar bijvoorbeeld ook over of een werknemer recht heeft op loon als hij niet werkt.
 • Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst Veelal begint een nieuwe werknemer met een arbeidscontract voor bepaalde tijd. In deze periode kan het zijn dat de werknemer erachter komt dat hij niet wil blijven, maar ook dat de werkgever niet verder wil. Buiten de proeftijd is dat eigenlijk niet mogelijk. Toch is er een optie om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte Veel mensen zijn ieder wel een of meerdere keren ziek. Het kan dan gaan om iets van korte duur, bijvoorbeeld de griep of een korte opname in het ziekenhuis. Helaas komt het ook voor dat iemand langdurig tijd ziek is. Alleen als de medewerker niet werkt en dat voor zijn rekening komt krijgt hij geen salaris. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een medewerker recht op loondoorbetaling tijdens ziekte? Hoe hoog is het loon dan als er wel recht op is en wie betaalt dan de loondoorbetaling? In dit artikel zullen deze vragen beantwoord worden.
 • Loondoorbetaling Elk jaar zijn de meeste mensen wel eens ziek. Het kan dan gaan om iets kortdurend, bijvoorbeeld de griep of een korte ziekenhuisopname. Het kan ook zijn dat iemand langdurig ziek is. In principe heeft een werknemer altijd recht op loon, behalve als het niet verrichten van werk voor rekening van de werknemer moet komen. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een werknemer recht op loondoorbetaling tijdens ziekte? Wie betaalt dan het loon en hoe hoog is dat dan? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.
 • Dit is wat je moet weten over e-mailmarketing Het belang van e-mail zullen veel marketeers niet ontkennen. Het is een vrij eenvoudige manier om mensen te bereiken, dus zo gek is dat niet. Het mailadres heb je toch al. Die kan dan toch gewoon in een funnel of op een mailinglijst geplaatst worden? In dit artikel wordt ingegaan op hoe je op een juridisch goede manier aan e-mailmarketing doet.
 • Juridisch advies Amsterdam Een goede juridische dienstverlening is steeds belangrijker voor organisaties. Bij vrijwel alle beslissing spelen juridische afweging een erg belangrijke rol. Bij een conflict of als je juridische vragen hebt, dan is het goed om een juridisch expert in te schakelen. Zo krijg je snel en kundig antwoord op jouw juridische vragen en zijn conflicten snel opgelost.

Plaatje juridische blogs

juridisch advies bedrijven

Verbintenissen

Regelmatig heb je in het dagelijks leven te maken met verbintenissen. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een heel belangrijke voorwaarde bij het doen van zaken is vertrouwen. Het is van belang dat naast deze vertrouwen de afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd. Het gebeurt regelmatig dat de afspraken niet juist worden nageleefd omdat het tijdens het onderhandelen niet goed duidelijk is geworden wat iedereen nu precies wil afspreken. Geschillen komen regelmatig voor als men niet correct vastlegd wat men wil afspreken, ookal is het wel helder wat men had willen afspreken.
 • Hoe kan je als ondernemer van een rechtsgeldige overeenkomst af komen? Als ondernemer ga je vaak overeenkomsten aan. Het komt weleens voor dat je er, om welke reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je liever van het contract af wilt. Er zijn veel denkbare gebeurtenissen die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan de afspraken kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de prestatie van de ander. De vraag is dan, hoe kom ik van een overeenkomst af? In dit artikel geven we drie manieren om van een rechtsgeldig contract af te komen.
 • Wanneer is een overeenkomst een rechtsgeldige overeenkomst? Anders: Wanneer ben je gebonden aan een contract? Dat is tenslotte wat je wilt weten. Een grote kans dat je hier bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je zekere afspraken moet nakomen. Of misschien wil je weten tot hoe ver je kunt gaan totdat je ergens aan vast zit. Hoe het ook zij, in dit artikel vind je meer over geldige en niet geldige contracten.
 • Rechtsgeldige overeenkomst? Anders: Wanneer ben je gebonden aan een contract? Dat is tenslotte wat je wilt weten. Een grote kans dat je op deze pagina bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je bepaalde afspraken moet nakomen. Het kan ook zijn dat je informatie zoek om te weten tot hoe ver je kunt gaan totdat je aan afspraken vast zit vast zit. Hoe het ook zij, in dit artikel vind je meer over geldige en niet geldige overeenkomsten.
 • Drie mogelijkheden om van een rechtsgeldig contract af te komen Als ondernemer ga je vaak contracten aan. Het komt soms voor dat je er, om welke reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je eigenlijk van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel denkbare gebeurtenissen die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan je verplichtingen kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de levering van de wederpartij. De vraag is dan, hoe kom ik van een contract af? In dit artikel geven we drie mogelijkheden om van een rechtsgeldig contract af te komen.
 • Wanneer is een contract een geldig contract? Men zegt vaak dat belofte schuld maakt. Maar is dat ook altijd zo? In het dagelijks leven is het soms heel makkelijk. Je belooft jouw partner om dit weekend toch echt de tuin aan te vegen. Iedereen weet dat er wat van elkaar wordt verwacht. Dat wat er is beloofd. Maar is er dan nu een rechtsgeldige overeenkomst?
 • Beëindigen van de overeenkomst In de regels voor de specifieke overeenkomsten zijn vaak bepalingen opgenomen over het beëindigen van de betreffende contracten. Maar, dankzij contractsvrijheid is het veelal mogelijk om andere afspraken te maken over, in dit geval, het beëindigen van de overeenkomst. Wat de regels over het beëindigen van een contract dan ook zijn, als je van een overeenkomst af wilt, zul je de overeenkomst moeten opzeggen, ontbinden of vernietigen.

Privacyblogs

 • Persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten verboden Het HvJEU heeft het Privacy Shield ongeldig verklaard. Dat houdt in dat als je op grond van dat verdrag persoonsgegevens verstuurt naar de Verenigde Staten, dat nu niet meer mag doen. Waarom was het Privacy shield er? We moeten even terug in de tijd. Om precies te zijn naar 2001. Europese wetgeving verbiedt het om persoonsgegevens buiten de EER te brengen zonder dat er, naar maatstaven van Europa, een geschikt beschermingsniveau is in het land waar de persoonsgegevens naar worden verstuurd. In de VS bestaat sectorspecifieke privacywetgeving. Maar niet algemene privacyregels.
 • Privacy Shield is ongeldig verklaard Het Privacy Shield is ongeldig verklaard. Dat houdt in dat als je op grond van dat verdrag persoonsgegevens doorgeeft naar de VS, dat nu niet meer mag doen.
 • Vereiste beschermingsniveau We gaan weer een stukje door. Naar 2013. Het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) verklaart het eerder gesloten verdrag ongeldig. Nadat Edward Snowden als klokkenluider openbaar heeft gemaakt dat Amerikaanse overheidsinstanties op grote schaal toegang hadden tot data binnen Amerikaanse bedrijven en deze ook continue monitorden, werd de vraag gesteld of Safe Harbor wel het vereiste beschermingsniveau kon verzekeren.
 • Trackingsoftware in e-mailmarketing Trackingsoftware in e-mails is zeker niet nieuw. De meeste tools die worden gebruikt voor e-mailmarketing, waaronder Mailchimp, GetResponse en Drip, maken het leven van een marketeer makkelijker. Een manier waarop marketeers hun publiek via e-mail kunnen inventariseren, is via pixel-tracking. Bijna alle tools voor e-mailmarketing voorzien in pixel-tracking. Maar mag dat zomaar? En geldt dat dan voor alle metingen die je kunt doen?
 • Wat is fingerprinting Tegenwoordig zijn er verschillende manieren om gebruikers te volgen en te identificeren. De bekendste manier is door het gebruik van cookies. Een minder bekende manier is door fingerprinting. Ondanks dat het minder bekend is, wordt het steeds vaker gebruikt.

Blog ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht wordt frequent verdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat enkel over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men gewoonlijk onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal niet ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat diverse onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.
 • Wanneer is het online beïnvloeden van mensen misleiding? Ieder bedrijf is erop gericht om omzet te maken. De rekeningen moeten op de een of andere manier betaald worden. Je hebt een site laten ontwikkelen waarop je jouw producten of diensten aanbiedt om omzet te maken. En om te zorgen dat consumenten jouw waar gaat kopen heb je besloten dat je hem een handje gaat helpen om de aankoop te doen: je gaat ze beïnvloeden om een aankoop te doen.
 • Online beïnvloeden van mensen Elk bedrijf wil omzet maken. Je zult toch de rekeningen moeten betalen. Je hebt een website laten maken waarop je jouw producten of diensten aanbiedt om omzet te genereren. En om te zorgen dat klanten jouw producten of diensten gaat kopen heb je besloten dat je de klant een handje gaat helpen om de aankoop te doen: je gaat ze beïnvloeden om een aankoop te doen.
 • Bezoekers beīnvloed Op praktisch elke website worden bezoekers beīnvloed om zekere handelingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan het sturen op weggevers, inschrijven op de nieuwsbrief of direct bij het kopen van producten en diensten.